Produkty Rury i korytka instalacyjne

RL

Rurka instalacyjna PCV/3mb

UZ

Uchwyt zamknięty 16

U

Uchwyt otwarty 16

ZKP

Złączka PCV kielichowana prosta 16

Z

Złączka PCV 16

ZKK

Złączka PCV kielichowana kątowa 16

LE

Listwa elektroinstalacyjna o wymiarach 15x10x2000

KE

Koryto elektroinstalacyjne o wymiarach 60x40x2000

NW

Narożnik wewnętrzny do listwy 15X10