Koszty Gospodarowania Odpadami

W związku z wprowadzeniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego firma Plast-Rol wpisana jest do Rejestru ZSEiE pod numer E0020882WZ, a obowiązki wynikające z ustawy ZSEiE z dnia 01.01.2016 przekazała organizacji odzysku pod nazwą Tom Organizacja Odzysku tabeli do pobrania przedstawione są koszty gospodarowania odpadami dla grupy sprzętu 2.13 produkowane przez firmę Plast-Rol.

Tabela kosztu Gospodarowania Odpadem